JSME SOUKROMÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Ordinace klinické psychologie

Poskytujeme psychologickou a psychoterapeutickou péči.

Náš tým

Mgr. Pavla Hodková
Individuální psychoterapie dětí, dospívajících, dospělých, rodinná terapie, diagnostika

E-mail: hodkova@psychologie-praha3.cz
Tel.: +420 722 936 058

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie FF UK
 • Atestace z klinické psychologie
 • Psychoterapie
 • Certifikovaný kurs v systematické psychoterapii
 • Absolvovaný výcvik v dynamické psychoterapii, PVŠPS
 • Supervizní část výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch, LIRTAPS
 • Supervizní část psychoterapeutického výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP

Praxe

 • Linka důvěry Liberec, RIAPS Praha
 • Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
 • FN Motol, oddělení klinické psychologie
 • Psychosomatická klinika Tulsia, Praha

Odborné aktivity

 • Účast na výuce předmětu Klinická psychologie pro bakalářské studium fyzioterapie, II. LF UK
 • Aktivní účast na aktivitách a konferencích European Cystic Fibrosis Society

Mgr. Klára Benešová

tč. na mateřské dovolené
Diagnostika dětí, zejména ve věku 0-8 let, a individuální psychoterapie dětí a dospívajících. V ambulanci klinické psychologie pracuje ve čtvrtek odpoledne a v pátek. Objednávání přes email.

E-mail: benesova@psychologie-praha3.cz

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie FF UK
 • Atestace z klinické psychologie
 • Psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii pro děti a dospívající ČSPAP
 • Akreditovaný kurz Dětská vývojová psychopatologie, IKP a Dětská klinická neuropsychologie, FN Motol
 • Příprava v rámci certifikovaného kurzu Vývojové diagnostiky, FN Brno a Thomayerovy nemocnice
 • Akreditovaný kurz v Rorschachově metodě, IKP

Praxe

 • Pediatrická klinika FN Motol (2017- dosud)
 • LF UK - Vývoj a standardizace neuropsychologické baterie pro děti (2020 - dosud)

Odborné aktivity

 • Zástupkyně vedoucí Vývojové sekce Českomoravské psychologické společnosti
 • Studium doktorského programu Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK
 • Spolupráce na výuce psychologie pro studenty Všeobecného lékařství a Fyzioterapie na 2. LF UK

Mgr. Renata Herentinová

od ledna do června 2024 nepřítomna
Individuální psychoterapie dospělých, léčba lidí s hraniční a dalšími poruchami osobnosti - certifikovaný TFP terapeut, diagnostika

E-mail: herentinova@psychologie-praha3.cz
Tel.: +420 773 487 946

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie FF UPOL
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • TFP terapeut - mezinárodní certifikace v Transference-focused psychotherapy (International Society of Transference-Focused Psychotherapy – www.istfp.org)
 • Akreditovaný kurz v Rorschachově metodě
 • Probíhající specializační příprava v oboru Klinická psychologie, IPVZ
 • Supervizní část psychoterapeutického výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP

Praxe

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • Centrum krizové intervence
 • Denní psychoterapeutické sanatorium “Ondřejov”

Odborné aktivity

 • Jeden ze zakládajících členů české Pracovní skupiny TFP pod záštitou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)

Publikace

 • Renata Herentinová, Roman Procházka (2018). Attachment ve vztahu k míře resilience a naděje v dospělosti. Československá psychologie, 62(3), 272-283.
 • Herentinová, R., Novák, M. (2021). Transference-focused psychotherapy (TFP) pro léčbu hraniční poruchy osobnosti. Psychoterapie, 15 (1) 40–52.

Konference

Renata Herentinová, Andrej Biskupič. Specifika nácviku komunikačních dovedností u lidí s psychotickým onemocněním. (2018, Praha). Workshop 19. ročníku Ondřejovské konference - Integrativní přístup v terapii psychóz


Mgr. Aneta PohlováIndividuální psychoterapie dětí a dospívajících, dospělých, diagnostika

E-mail: pohlova@psychologie-praha3.cz
Tel.: +420 702 171 550

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie Pedf UK
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Akreditovaný kurz v Rorschachově metodě
 • Akreditovaný kurz Psychoterapeutická práce s traumatem
 • Akreditovaný kurz Sebevražda a sebevražedné jednání klienta
 • Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii
 • Semináře Dětského krizového centra (Syndrom CAN, Ztráta blízké osoby, Sebepoškozování u dětí, Zácvik v okamžité krizové pomoci, Sexuální experimentování u dětí, Posuzování validity odpovědi ohroženého dítěte)
 • Školící a výcvikový kurz TAT a odvozené metody
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Kompletní krizová intervence

Praxe

 • Dětské krizové centrum, z.ú.
 • ZŠ Jana Wericha
 • NAUTIS: Národní ústav pro autismus

Mgr. Kryštof Dohnal

Individuální psychoterapie dětí a dospívajících, dospělých, diagnostika

E-mail: dohnal@psychologie-praha3.cz
Tel.: +420 724 304 114

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie, FF UK
 • Sociální patologie a prevence, UHK
 • Absolvent psychoterapeutického výcviku v Kognitivně behaviorální terapii (prof. Praško, Odyssea)
 • Zařazen do předatestační přípravy v oboru Klinická psychologie, IPVZ
 • Kurz psychologa ve zdravotnictví
 • Akreditovaný kurz v Rorschachově metodě (probíhá)
 • Akreditovaný kurz v Tematicky apercepčním testu (probíhá)
 • Akreditovaný kurz MMPI-2

Praxe

 • ambulance psychiatrie a psychoterapie Kappa jako psycholog ve zdravotnictví věnující se psychoterapii a psychodiagnostice
 • psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice
 • psychoterapeut v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov
 • externí pedagog na Univerzitě Karlově
 • Cestou necestou, z.ú.
 • lektor primární prevence v organizaci Prev-Centrum, z.ú.
 • vychovatel ve Výchovném ústavu v Hostinném


Co poskytujeme

Psychologickou péči poskytujeme dětem, adolescentům i dospělým.

 • individuální dynamicky a psychoanalyticky orientovaná psychoterapie
 • rodinná terapie
 • psychologická diagnostika komplexní i cílená
 • psychologické poradenství

Ceník a podmínky

Pojištěncům těchto zdravotních pojišťoven – VZP (111), ZPMV (211), VOZP (201), OZP (207), ČPZP (205), ZPŠ (209) a RBP (213) jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění.

Pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven a samoplátci hradí služby přímou platbou.


Individuální terapie

1000 Kč


Rodinná terapie

1600 Kč


Komplexní psychologické vyšetření

4500 Kč


Cílené psychologické vyšetření

3000 Kč


Sezení je třeba zrušit nejméně 2 dny předem, jinak bude účtován storno poplatek 1000 Kč.


Zde se můžete objednat

{{ msg }}

Odesláním formuláře souhlasíte s GDPR memorandem (zpracování osobních údajů), které je uvedeno v sekci Odkazy.


Ordinace klinické psychologie
Přemyslovská 2346/11
130 00 Praha 3
E-mail: info@psychologie-praha3.cz
Tel: +420 722 936 058

 

Area not found.