JSME SOUKROMÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Ordinace klinické psychologie

Poskytujeme psychologickou a psychoterapeutickou péči.

Náš tým

Mgr. Pavla Hodková

Individuální psychoterapie dětí, dospívajících, dospělých, rodinná terapie, diagnostika

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie FF UK
 • Atestace z klinické psychologie
 • Psychoterapie
 • Certifikovaný kurs v systematické psychoterapii
 • Absolvovaný výcvik v dynamické psychoterapii, PVŠPS
 • Supervizní část výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch, LIRTAPS
 • Supervizní část psychoterapeutického výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP

Praxe

 • Linka důvěry Liberec, RIAPS Praha
 • Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
 • FN Motol, oddělení klinické psychologie
 • Psychosomatická klinika Tulsia, Praha

Odborné aktivity

 • Účast na výuce předmětu Klinická psychologie pro bakalářské studium fyzioterapie, II. LF UK
 • Aktivní účast na aktivitách a konferencích European Cystic Fibrosis Society

Mgr. Klára Benešová

Individuální psychoterapie dětí a dospívajících, diagnostika

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie, FF UK
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Zařazena do předatestační přípravy v oboru Klinická psychologie, IPVZ
 • studentka doktorského programu Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK.
 • Akreditovaný kurz v Rorschachově metodě
 • Supervizní část psychoterapeutického výcviku v psychoanalytické psychoterapii pro děti a dospívající, ČSPAP

Praxe

 • Pediatrická klinika, FN Motol
 • Ambulance klinické psychologie, Carpe Diem Bohemia s.r.o.

Dlouhodobé stáže

 • Dětské centrum s komplexní podpůrnou péčí, Thomayerova nemocnice
 • Centrum komplexní péče, Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN
 • Centrum Locika

Odborné aktivity

 • Výuka předmětu Využití testu pohádek v dětské diagnostice, Katedra psychologie, FF UK
 • Přednášková činnost v oblasti dětské psychologie, Škola psychologie s.r.o.
 • Aktivní účast na konferencích European Cystic Fibrosis Society

Mgr. Renata Herentinová

Individuální psychoterapie dospělých, léčba lidí s hraniční a dalšími poruchami osobnosti, Diagnostika

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie FF UPOL
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Zařazena do předatestační přípravy v oboru Klinická psychologie, IPVZ
 • Frekventantka Akreditovaného kurzu v Rorschachově metodě
 • Supervizní část psychoterapeutického výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP
 • Supervizní část psychoterapeutického výcviku v Transference-focused psychotherapy (TFP)

Praxe

 • Denní psychoterapeutické sanatorium “Ondřejov”
 • Psychiatrická nemocnice Bohnice

Odborné aktivity

 • Jeden ze zakládajících členů české Pracovní skupiny TFP pod záštitou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)

Publikace

 • Renata Herentinová, Roman Procházka (2018). Attachment ve vztahu k míře resilience a naděje v dospělosti. Československá psychologie, 62(3), 272-283.
 • Renata Herentinová, Michal Novák (in print). Transference-focused psychotherapy (TFP) pro léčbu hraniční poruchy osobnosti. Psychoterapie.

Konference

 • Renata Herentinová, Andrej Biskupič. Specifika nácviku komunikačních dovedností u lidí s psychotickým onemocněním. (2018, Praha). Workshop 19. ročníku Ondřejovské konference - Integrativní přístup v terapii psychóz

Mgr. Aneta Pohlová

Individuální psychoterapie dětí a dospívajících, dospělých, diagnostika

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie Pedf UK
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Akreditovaný kurz v Rorschachově metodě
 • Akreditovaný kurz Psychoterapeutická práce s traumatem
 • Akreditovaný kurz Sebevražda a sebevražedné jednání klienta
 • Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii
 • Semináře Dětského krizového centra (Syndrom CAN, Ztráta blízké osoby, Sebepoškozování u dětí, Zácvik v okamžité krizové pomoci, Sexuální experimentování u dětí, Posuzování validity odpovědi ohroženého dítěte)
 • Školící a výcvikový kurz TAT a odvozené metody
 • Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Kompletní krizová intervence

Praxe

 • Dětské krizové centrum, z.ú.
 • ZŠ Jana Wericha
 • NAUTIS: Národní ústav pro autismus


Co poskytujeme

Psychologickou péči poskytujeme dětem, adolescentům i dospělým.

 • individuální dynamicky a psychoanalyticky orientovaná psychoterapie
 • rodinná terapie
 • psychologická diagnostika komplexní i cílená
 • psychologické poradenství

Ceník a podmínky

Pojištěncům těchto zdravotních pojišťoven – VZP (111), ZPMV (211), VOZP (201), OZP (207) a ČPZP (205) jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění.

Pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven musí služby hradit přímou platbou.


Individuální terapie

800 Kč


Rodinná terapie

1200 Kč


Komplexní psychologické vyšetření

2500 – 3000 Kč


Cílené psychologické vyšetření

2000 Kč


Sezení je třeba zrušit nejméně 3 dny předem, jinak bude účtován storno poplatek 700 Kč.


Zde se můžete objednat na psychoterapii

{{ msg }}

Kliknutím na tlačítko odeslat, dávám souhlas se zpracováním mých osobních dat.


Ordinace klinické psychologie
Přemyslovská 2346/11
130 00 Praha 3
E-mail: psychologie.p3@gmail.com
Tel: +420 220 511 505

Ordinace se nachází blízko u stanice tramvají Biskupcova (tram. č. 9, 10, 11, 16)