JSME SOUKROMÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ

Ordinace klinické psychologie

Poskytujeme psychologickou a psychoterapeutickou péči.

Náš tým

Mgr. Pavla Hodková

Individuální psychoterapie dětí, dospívajících, dospělých, rodinná terapie, diagnostika

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie FF UK
 • Atestace z klinické psychologie
 • Psychoterapie
 • Certifikovaný kurs v systematické psychoterapii
 • Absolvovaný výcvik v dynamické psychoterapii, PVŠPS
 • Supervizní část výcviku v rodinné terapii psychosomatických poruch, LIRTAPS
 • Supervizní část psychoterapeutického výcviku v individuální psychoanalytické psychoterapii, ČSPAP

Praxe

 • Linka důvěry Liberec, RIAPS Praha
 • Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
 • FN Motol, oddělení klinické psychologie
 • Psychosomatická klinika Tulsia, Praha

Odborné aktivity

 • Účast na výuce předmětu Klinická psychologie pro bakalářské studium fyzioterapie, II. LF UK
 • Aktivní účast na aktivitách a konferencích European Cystic Fibrosis Society

Mgr. Klára Benešová

Individuální psychoterapie dětí a dospívajících, diagnostika

Vzdělání

 • Jednooborová psychologie, FF UK
 • Psycholog ve zdravotnictví
 • Zařazena do předatestační přípravy v oboru Klinická psychologie, IPVZ
 • studentka doktorského programu Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK.
 • Akreditovaný kurz v Rorschachově metodě
 • Supervizní část psychoterapeutického výcviku v psychoanalytické psychoterapii pro děti a dospívající, ČSPAP

Praxe

 • Pediatrická klinika, FN Motol
 • Ambulance klinické psychologie, Carpe Diem Bohemia s.r.o.

Dlouhodobé stáže

 • Dětské centrum s komplexní podpůrnou péčí, Thomayerova nemocnice
 • Centrum komplexní péče, Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN
 • Centrum Locika

Odborné aktivity

 • Výuka předmětu Využití testu pohádek v dětské diagnostice, Katedra psychologie, FF UK
 • Přednášková činnost v oblasti dětské psychologie, Škola psychologie s.r.o.
 • Aktivní účast na konferencích European Cystic Fibrosis Society


Co poskytujeme

Psychologickou péči poskytujeme dětem, adolescentům i dospělým.

 • individuální dynamicky a psychoanalyticky orientovaná psychoterapie
 • rodinná terapie
 • psychologická diagnostika komplexní i cílená
 • psychologické poradenství

Ceník a podmínky

Pojištěncům těchto zdravotních pojišťoven – VZP (111), ZPMV (211), VOZP (201), OZP (207) a ČPZP (205) jsou služby hrazeny ze zdravotního pojištění.

Pojištěnci jiných zdravotních pojišťoven musí služby hradit přímou platbou.


Individuální terapie

800 Kč


Rodinná terapie

1200 Kč


Komplexní psychologické vyšetření

2500 – 3000 Kč


Cílené psychologické vyšetření

2000 Kč


Sezení je třeba zrušit nejméně 3 dny předem, jinak bude účtován storno poplatek 700 Kč.


Ordinace klinické psychologie
Jeseniova 1916/89
130 00 Praha 3
E-mail: psychologie.p3@gmail.com
Tel: +420 220 511 505

Ordinace se nachází blízko u stanice tramvají Biskupcova (tram. č. 9, 10, 11, 16)